سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه عمران ساحل (کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک)

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه بارگیری - حمل فاضلاب و تحویل به تصفیه خانه بمدت ۱۲ ماه شمسی از شروع قرارداد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی به نفع سازمان یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ بمدت ده روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بوشهر شهرستان کنگان - روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور قراردادها --- تهران - تهرانپارس - بزرگراه شهید عباس دوران (اسبدوانی) - میدان شهید مهتمدی جنب قراردگاه سازندگی قرب نوح (ع) - معاونت فنی موسسه عمران ساحل
۰۹۱۷۱۰۴۱۸۳۶-۰۹۳۸۷۶۴۶۵۴۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بارگیری - حمل فاضلاب و تحویل به تصفیه خانه موسسه عمران ساحل (کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک)مناقصه بارگیری - حمل فاضلاب و تحویل به تصفیه خانه موسسه عمران ساحل (کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن