سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای سمنان

شماره آگهی ۴۱-۹۶-۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید سخت افزار زیرساخت مرکز نگهداری امن داده سامانه ساماب
شرایط : گواهینامه تایید صلاحیت حداقل پایه ۷ رشته های ارائه و پشتیبانی سخت افزار Main frame یا تولید و ارائه رایانه های غیر Main frame
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ تا ساعت ۱۰ صبح
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ تا ساعت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دفتر حراست و امور محرمانه شرکت در سمنان، بلوار ۱۷ شهریور (شهید هاشمیان)
۰۲۳۳۳۳۶۱۹۱۳-۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید - نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید سخت افزار زیرساخت مرکز نگهداری امن داده سامانه آب منطقه ای سمنانمناقصه خرید سخت افزار زیرساخت مرکز نگهداری امن داده سامانه آب منطقه ای سمنان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن