سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب مازندران

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۵۱۶۸۰۰۰۰۰۸
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۹۶۲۸۲۰۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه فاضلاب محدوده خیابان های فردوسی شمالی و موسوی شهر نوشهر با برآورد ۱۳
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
آدرس خرید اسناد : ساری-بلوارخزر
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : پیمانکاران باید حداقل رتبه۵ در رسته آب را داشته باشند. تمام یا بخشی از منابع اعتباری از محل اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی تامین می گردد. مدت اعتبار پیشنهادات تا سه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه می باشد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای شبکه فاضلاب محدوده خیابان های فردوسی شمالی و شرکت آب و فاضلاب مازندرانمناقصه اجرای شبکه فاضلاب محدوده خیابان های فردوسی شمالی و شرکت آب و فاضلاب مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن