سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر

شماره آگهی ۰۲/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۲۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور آشپزخانه بیمارستان سلمان فارسی بوشهر
شرایط : اصل فیش واریزی به همراه معرفی نامه کتبی و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از اداره کار
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۱۱۱۶۹۰۲۸۵ بانک رفاه کارگزان شعبه باغ زهرا بنام مدیریت درمان تامین اجتماعی / سپرده شركت در مناقصه مبلغ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت واریز وجه نقد به شماره حساب جاری۱۱۱۱۶۹۰۲۸۵ بانک رفاه کارگران و یاضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۹۷/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۷/۰۴/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۹۷/۰۴/۰۹ راس ساعت ۱۰:۳۰
آدرس خرید اسناد : بوشهر، خیابان امام خمینی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، واحد دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : بوشهر، خیابان امام خمینی، مدیریت درمان تامیناجتماعی، واحد دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای- تجدید
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور آشپزخانه بیمارستان سلمان فارسی بوشهر  مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهرمناقصه واگذاری امور آشپزخانه بیمارستان سلمان فارسی بوشهر  مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن