مناقصه 9920597086/1337: ساخت یک دستگاه ظرف عمودی V-1603 به همراه پالایش نفت تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۲۳۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۹۲۰۵۹۷۰۸۶/۱۳۳۷: ساخت یک دستگاه ظرف عمودی V-۱۶۰۳ به همراه متعلقات داخلی با تضمین ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۹۲۰۵۹۷۰۸۷/۱۳۳۴: ساخت یک دستگاه تیوب باندل کامل E-۱۶۰۱ با تضمین ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : کد اقتصادی و شناسه ملی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران ابتدای جاده قدیم قم، شرکت پالایش نفت تهران، ساختمان شهید بهشتی- دبیرخانه اداره بازرگانی اتاق ۱۲۳ - داخلی ۴۵۲۱۵-۴۳۰۴۷
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.TORC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 9920597086/1337: ساخت یک دستگاه ظرف عمودی V-1603 به همراه پالایش نفت تهرانمناقصه 9920597086/1337: ساخت یک دستگاه ظرف عمودی V-1603 به همراه پالایش نفت تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن