سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۹۶۲۸۱۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزاری مناقصه قرارداد امور انبارهای استیجاری وامانی استان کردستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
توضیحات : اصل ضمانت نامه بانکی در پاکت الف (حاوی ضمانت نامه)تحویل کمیسیون معاملات استان گردد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مدیریت امور انبارهای استیجاری و امانی و ذخیره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )