سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۲۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۱-۹۷ : احداث ۰.۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی نفوذی دیرمولی و احداث ۱.۲۲۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی مسیر پیروه موچش و احداث ۴.۷۰۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی ارتباطی فیدر امیرآباد و پنیران (جهت ایمان طیور) بصورت کلید در دست با سپرده ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۲-۹۷ : خرید ۴۲ دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات با سپرده ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۳-۹۷ : خرید ۱۱ دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات با سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۴-۹۷ : خرید ۲۹۸ اصله انواع پایه بتنی H با سپرده ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۰۹۴۲۰۷۰۰۹ بانک ملی مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات الف و ب ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ و پاکت ج ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۹ داخلی ۲۰۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : بشارت نو
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 21-97 : احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی توزیع نیروی برق استان کردستانمناقصه 21-97 : احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن