سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۲۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : احداث ۰.۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی نفوذی دیرمولی و...
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات الف و ب ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ و پاکت ج ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
توضیحات : دو مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 21-97 : احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )