سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۵۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : www.setadiran.ir- نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی بلچه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )