سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۵۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی بلچه سور و برده سفید با برآورد ۴۴.۵۹۶.۱۸۹.۶۷۳ ریال در شهرستان مریوان---- بهسازی و اسفالت راه های روستایی حسین آباد- گاران با برآورد ۲۰.۴۲۱.۹۴۵.۵۶۶ ریال در شهرستان مریوان---- بهسازی و آسفالت راه روستایی عیسولی با برآورد ۱۸.۱۹۷.۳۸۹.۶۹۵ ریال در شهرستان مریوان
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کردستان، سنندج، بلوار آزادگان، اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
آدرس ارسال مدارک : کردستان، سنندج، بلوار آزادگان، اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : www.setadiran.ir- نوبت اول
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی بلچه راه و شهرسازی استان کردستانمناقصه واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی بلچه راه و شهرسازی استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن