سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۲۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : عملیات متفرقه راهداری با برآورد ۲۴,۹۶۹,۵۳۷,۳۵۳
شرایط : گواهینامه پایه ۵ راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ثبت شده در سامانه ساجار - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات متفرقه راهداری سال 1397 استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )