سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۱۶۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : احداث چاه و محل چاه
شرایط : حداقل پایه ۵ گرایش راه و ترابری - فیش بانکی و معرفی نامه کتبی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ تا ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۸/۳۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث چاه و محل چاه غرب 178 شمال مارون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )