سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۵۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : عملیات اجرایی بیمارستان با برآورد ۱۹,۹۷۴,۵۶۴,۶۰۷
شرایط : ۵ ابنیه و ۵ تاسیسات
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری: عملیات اجرایی بیمارستان امام رضا بخشهای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )