مناقصه اداره کل ورزش وجوانان استان یزد در نظر دارد اداره ورزش و جوانان استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره ورزش و جوانان استان یزد

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۲۰۲۰۰۰۰۰۳
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۴۹۶۲۸۵۸۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه اداره کل ورزش وجوانان استان یزد در نظر دارد مناقصه تکمیل سالن ورزشی شرف آباد طبق نقشه وبر آورد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد لازم است مناقصه گران دصورت عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضائ الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند شرکتهای می توانند در این مناقصه شرکت نمایند که در سال ۹۷ در اداره کل ورزش وجوانان ارزیابی گردیده باشند و مورد تایید قرار گرفته باشند شرکتهای که ارزیابی نگردیدند حق شرکت ندارند لطفا قبل هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ارزیابی انجام گردد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
آدرس خرید اسناد : یزد خیابان کاشانی ادا کل ورزش وجوانان استان یزد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تکمیل سالن ورزش شرف آباد طبق نقشه وبراورد لطفا پاکت الف (ضمانت نامه شرکت در مناقصه ) تحویل اداره کل امور قراردادها سرکار خانم قربانب در خیابان کاشضانی اداره کل ورزش وجوانان استان یزد گردد ضمنا شرکتهای که ارزیابی در سال ۹۷ ندارند قبل از تهیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه وشرکت در مناقصه مدارک ارزیابی خود را ارایه ک در غیر اینصورت مدارک آنها مورد قبول نمی باشد (در صورت هرگونه سوال ونواقص وکمبود مدارک فنی با شماره تلفن ۰۳۵۳۶۲۴۵۸۵۸ داخلی ۲۵۱ مهندس میزچین و۲۵۸ مهندس نجفی تماس نمایید
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اداره کل ورزش وجوانان استان یزد در نظر دارد اداره ورزش و جوانان استان یزدمناقصه اداره کل ورزش وجوانان استان یزد در نظر دارد اداره ورزش و جوانان استان یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن