استعلام تجهیزات فناوری فایل پیوست تامین کننده میبایست پروانه صنفی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

شماره آگهی ۱۲۹۷۳۶۷۹۰۰۰۰۱۴
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۲۸۱۲۹۷۳۶۷۹۰۰۰۰۱۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : استعلام تجهیزات فناوری فایل پیوست تامین کننده میبایست پروانه صنفی رایانه داشته باشد و پروانه ضنفی و پیش فاکتور به صورت فایل پیوست ارسال نماید
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۳-۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : خیابان معدل شرقی، اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱-۳۲۳۳۵۱۲۴ تلفن ۰۷۱-۳۲۳۳۵۲۳۳ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تجهیزات فناوری فایل پیوست تامین کننده میبایست پروانه صنفی اداره کل آموزش و پرورش استان فارساستعلام تجهیزات فناوری فایل پیوست تامین کننده میبایست پروانه صنفی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن