سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرج

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۳۰۳۹۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال پارک آزادگان منطقه ۱ به پیمانکار واجد شرایط با برآورد ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : پروانه مربوطه و یا داشتن مجوز نمایندگی مرتبط ۰ معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل - روزنامه اخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ راس ساعت ۱۳/۳۰
آدرس خرید اسناد : اداره امور قراردادها و پیمانها در میدان توحید، بلوار بلال شهردرای کرج طبقه هفتم
آدرس ارسال مدارک : کرج، میدان توحید، بلوار بلال دبیرخانه شهردرای
۰۲۶۳۵۸۹۲۴۴۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.karaj.ir وب سایت
منابع : 19 دی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال پارک آزادگان منطقه شهرداری کرجمناقصه واگذاری احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال پارک آزادگان منطقه شهرداری کرج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن