سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۳۰۴۵۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای طراحی تفصیلی پروژه تامین برق طرح توسعه بندر شهید بهشتی
شرایط : ارائه گواهینامه صلاحیت معتبر حداقل پایه یک توزیع نیرو و حداقل پایه ۳ دیسپاچینگ و مخابرات نیرو از گروه انرژی از سازمان برنامه و بودجه کشور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۷۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۶۴۵۲۶۰۱۰۰۱ بانک ملی و ۹ درصد مبلغ مزبور به شماره حساب ۲۱۷۶۴۵۲۶۱۰۰۰۸ بانک لی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه بندر شهید بهشتی واقع در چابهار ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
۰۵۴۳۱۲۸۳۰۰۰ تلفن ۰۵۴۳۵۳۲۱۴۱۴ فکس
- ایمیل http:// iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای طراحی تفصیلی پروژه بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستانمناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای طراحی تفصیلی پروژه بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن