سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۷۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۳۰۷۶۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات حفر چاه آبرفتی - آهک مارنی - آهکی به متراژ ۳۵۰ متر پروژه مجموعه شوراب شهرستان شیراز با برآورد ۹,۰۴۱,۶۸۰,۹۸۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۴۵۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۰۰۹۰۰۵ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۳۹۷/۰۴/۱۹ تا ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : شیراز بلوار جمهوری اسلامی – جنب قلعه فرهنگی کریمخان – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات حفر چاه آبرفتی -  آهک مارنی آب و فاضلاب روستایی استان فارسمناقصه اجرای عملیات حفر چاه آبرفتی -  آهک مارنی آب و فاضلاب روستایی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن