سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای فارس

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۳۱۴۴۷۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوله های چدن داکتیل مورد نیاز طرح آبرسانی از مخزن ذخیره شهر لار به منطقه ویژه اقتصادی لارستان با برآورد ۱۷,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۴-۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۴-۱۶
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی www.setadiran.com
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۲۵۰۷۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.WRM.IR و WWW.FRRW.IR وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۱۰-۱۳ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید لوله های چدن داکتیل مورد نیاز طرح آبرسانی آب منطقه ای فارسمناقصه خرید لوله های چدن داکتیل مورد نیاز طرح آبرسانی آب منطقه ای فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن