سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن قم

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۳۱۴۰۰۰۰۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۳۱۵۴۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت و ناوگان بوسیله خودروی سواری اداره کل راه آهن قم
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۲۵۳۱۶۲۲۴۹۴-۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - http://www.setadiran.ir
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت و راه آهن قممناقصه ارزیابی کیفی خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت و راه آهن قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن