سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۰۳۸۴/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۳۱۵۰۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات چاپ و تکثیر به تعداد ۱۰۷ دستگاه فتوکپی با ۱۴ واحد کاری ادارات مرکزی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب - مدت انجام کار ۲۴ ماه با برآورد ۲۵۹,۹۷۴,۱۷۲,۲۰۰
شرایط : مجوز از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی - ارایه اساسنامه شرکت آخرین تغیرات مربوطه و آگهی تاسیسات شرکت - گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی - گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی - یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۹۹.۷۰۸.۶۱۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ راس ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز، باغ خرمکوشک، ساختمان شماره ۲۰ امور پیمانها و برآورد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای - اعلام آمادگی ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات چاپ و تکثیر به تعداد شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوبمناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات چاپ و تکثیر به تعداد شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن