مناقصه 1- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری توزیع نیروی برق استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان گلستان

کد آریاتندر : ۹۰۰۲۲۰۱۹۱
انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری مدیریت توزیع برق شهرستان کلاله با تضمین ۴۰۱۰۰۰۰۰ ریال --- ۲- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله (شهرستان مراوه تپه) با تضمین ۳۹۱۰۰۰۰۰ ریال --- ۳- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع برق شهرستان رامیان با تضمین ۵۲۶۵۰۰۰۰ ریال --- ۴- اجرای پروژ] های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان علی آباد کتول با تضمین ۷۴۸۰۰۰۰۰ ریال --- ۵- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع برق شهرستان بندر ترکمن با تضمین ۶۳ میلیون ریال --- ۶- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله (ناحیه دو) با تضمین ۷۵ میلیون ریال --- ۷- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله ناحیه سه با تضمین ۷۵ میلیون ریال --- ۸- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق مینودشت شهرستان گالیکش با تضمین ۸۴۱۷۰۰۰۰ ریال --- ۹- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق غرب شهرستان گرگان با تضمین ۵۸۶۰۰۰۰۰ ریال --- ۱۰- اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله شهرستان مراوه تپه با تضمین ۶۷۰۵۰۰۰۰ ریال --- ۱۱- اجرای پروژه های کاهش تلفات شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله شهرستان مراوه تپه با تضمین ۴۹ میلیون ریال --- ۱۲- اجرای پروژه های ایجاد قدرت مانور شبکه های توزیع مدیریت های برق شهرستان کلاله، مینودشت، گنبد با تضمین ۷۱۷۵۰۰۰۰ ریال --- ۱۳- اجرای پروژه های ایجاد قدرت مانور شبکه های توزیع مدیریت های برق شرق و غرب گرگان با تضمین ۸۲۶۱۰۰۰۰ ریال --- ۱۴- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت توزیع برق شهرستان کلاله با تضمین ۸۲۲۵۰۰۰۰ ریال --- ۱۵- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت توزیع برق شهرستان مینودشت با تضمین ۶۹۵۰۰۰۰۰ ریال --- ۱۶- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت توزیع برق شهرستان گنبد با تضمین ۸۶ میلیون ریال --- ۱۷- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت های توزیع برق شهرستان رامیان، آزادشهر با تضمین ۶۵۸۰۰۰۰۰ ریال --- ۱۸- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت های توزیع برق شهرستان شرق و غرب گرگان با تضمین ۸۳۴۰۰۰۰۰ ریال --- ۱۹- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان کردکوی، بندر گز با تضمین ۵۳۹۰۰۰۰۰ ریال --- ۲۰- اجرای پروژه های توسعه فیدر خروجی پست گرگان ۵ در محدوده مدیریت توزیع برق شرق گرگان با تضمین ۱۰۰۱۹۰۰۰۰ ریال --- ۲۱- اجرای پروژه های توسعه فیدر خروجی پست گرگان ۵ در محدوده مدیریت توزیع برق غرب گرگان با تضمین ۱۱۱۴۱۰۰۰۰ ریال --- ۲۲- اجرای پروژه های توسعه فیدر در محدوده مدیریت های توزیع برق غرب گرگان و شهرستان علی آباد کتول با تضمین ۸۳ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال بابت هر مناقصه به حساب فراگیر ۰۲۱۹۵۰۹۴۷۵۴۰۰۶ نزد بانک صادرات شعبه شهید رضاپور گرگان
تاریخ دریافت اسناد : ۸/۰۲/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۷/۰۳/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۷/۰۳/۱۳۹۰ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : گرگان خ شهید بهشتی مدیریت توزیع نیروی برق شرق گرگان طبقه سوم امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : گرگان خ ولیعصر عدالت ۲۳ طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان
۰۱۷۱-۲۲۴۷۲۹۹-۲۲۴۷۳۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن