آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان گلستان

مناقصه 1- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری مدیریت توزیع ...

1- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری مدیریت توزیع برق شهرستان کلاله با تضمین 40100000 ریال --- 2- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله (شهرستان مراوه تپه) با تضمین 39100000 ریال --- 3- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع برق شهرستان رامیان با تضمین 52650000 ریال --- 4- اجرای پروژ] های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان علی آباد کتول با تضمین 74800000 ریال --- 5- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع برق شهرستان بندر ترکمن با تضمین 63 میلیون ریال --- 6- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله (ناحیه دو) با تضمین 75 میلیون ریال --- 7- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله ناحیه سه با تضمین 75 میلیون ریال --- 8- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق مینودشت شهرستان گالیکش با تضمین 84170000 ریال --- 9- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق غرب شهرستان گرگان با تضمین 58600000 ریال --- 10- اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله شهرستان مراوه تپه با تضمین 67050000 ریال --- 11- اجرای پروژه های کاهش تلفات شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله شهرستان مراوه تپه با تضمین 49 میلیون ریال --- 12- اجرای پروژه های ایجاد قدرت مانور شبکه های توزیع مدیریت های برق شهرستان کلاله، مینودشت، گنبد با تضمین 71750000 ریال --- 13- اجرای پروژه های ایجاد قدرت مانور شبکه های توزیع مدیریت های برق شرق و غرب گرگان با تضمین 82610000 ریال --- 14- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت توزیع برق شهرستان کلاله با تضمین 82250000 ریال --- 15- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت توزیع برق شهرستان مینودشت با تضمین 69500000 ریال --- 16- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت توزیع برق شهرستان گنبد با تضمین 86 میلیون ریال --- 17- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت های توزیع برق شهرستان رامیان، آزادشهر با تضمین 65800000 ریال --- 18- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت های توزیع برق شهرستان شرق و غرب گرگان با تضمین 83400000 ریال --- 19- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان کردکوی، بندر گز با تضمین 53900000 ریال --- 20- اجرای پروژه های توسعه فیدر خروجی پست گرگان 5 در محدوده مدیریت توزیع برق شرق گرگان با تضمین 100190000 ریال --- 21- اجرای پروژه های توسعه فیدر خروجی پست گرگان 5 در محدوده مدیریت توزیع برق غرب گرگان با تضمین 111410000 ریال --- 22- اجرای پروژه های توسعه فیدر در محدوده مدیریت های توزیع برق غرب گرگان و شهرستان علی آباد کتول با تضمین 83 میلیون ریال

تاریخ انتشار در وب سایت : 1390/02/20

مهلت خرید اسناد : 8/02/1390

مهلت ارسال مدارک : 07/03/1390

تاریخ بازگشائی پاکات : 07/03/1390 ساعت 11

مبلغ خرید اسناد : 100.000 ریال بابت هر مناقصه به حساب فراگیر 02195094754006 نزد بانک صادرات شعبه شهید رضاپور گرگان

استان برگزاری : گلستان

آدرس خرید اسناد : گرگان خ شهید بهشتی مدیریت توزیع نیروی برق شرق گرگان طبقه سوم امور تدارکات و قراردادها

آدرس ارسال مدارک : گرگان خ ولیعصر عدالت 23 طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان

تلفن : 0171-2247299-2247300

سایت اینترنتی : http://www.tavanir.org.ir

توضیحات : تجدید نوبت اول

رسانه منتشر کننده : جمهوری اسلامی - تهران

كد آرياتندر : 900220191

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
1- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری مدیریت
تصویر آگهی مناقصه 1- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری مدیریت توزیع برق شهرستان کلاله با تضمین 40100000 ریال --- 2- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله (شهرستان مراوه تپه) با تضمین 39100000 ریال --- 3- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع برق شهرستان رامیان با تضمین 52650000 ریال --- 4- اجرای پروژ] های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان علی آباد کتول با تضمین 74800000 ریال --- 5- اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی مدیریت توزیع برق شهرستان بندر ترکمن با تضمین 63 میلیون ریال --- 6- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله (ناحیه دو) با تضمین 75 میلیون ریال --- 7- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله ناحیه سه با تضمین 75 میلیون ریال --- 8- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق مینودشت شهرستان گالیکش با تضمین 84170000 ریال --- 9- اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی مدیریت توزیع نیروی برق غرب شهرستان گرگان با تضمین 58600000 ریال --- 10- اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله شهرستان مراوه تپه با تضمین 67050000 ریال --- 11- اجرای پروژه های کاهش تلفات شهری و روستایی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله شهرستان مراوه تپه با تضمین 49 میلیون ریال --- 12- اجرای پروژه های ایجاد قدرت مانور شبکه های توزیع مدیریت های برق شهرستان کلاله، مینودشت، گنبد با تضمین 71750000 ریال --- 13- اجرای پروژه های ایجاد قدرت مانور شبکه های توزیع مدیریت های برق شرق و غرب گرگان با تضمین 82610000 ریال --- 14- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت توزیع برق شهرستان کلاله با تضمین 82250000 ریال --- 15- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت توزیع برق شهرستان مینودشت با تضمین 69500000 ریال --- 16- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت توزیع برق شهرستان گنبد با تضمین 86 میلیون ریال --- 17- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت های توزیع برق شهرستان رامیان، آزادشهر با تضمین 65800000 ریال --- 18- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت های توزیع برق شهرستان شرق و غرب گرگان با تضمین 83400000 ریال --- 19- اجرای پروژه های روستاهای نمونه مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان کردکوی، بندر گز با تضمین 53900000 ریال --- 20- اجرای پروژه های توسعه فیدر خروجی پست گرگان 5 در محدوده مدیریت توزیع برق شرق گرگان با تضمین 100190000 ریال --- 21- اجرای پروژه های توسعه فیدر خروجی پست گرگان 5 در محدوده مدیریت توزیع برق غرب گرگان با تضمین 111410000 ریال --- 22- اجرای پروژه های توسعه فیدر در محدوده مدیریت های توزیع برق غرب گرگان و شهرستان علی آباد کتول با تضمین 83 میلیون ریال توزیع نیروی برق استان گلستان استان گلستان