مناقصه PARTS FOR NATIONAL HOOK MODEL HA-500 national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی FP/۱۷-۹۶/۰۵۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۲۲۸۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه PARTS FOR NATIONAL HOOK MODEL HA-۵۰۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول- به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : tehran times
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه PARTS FOR NATIONAL HOOK MODEL HA-500  national iranian drilling companyمناقصه PARTS FOR NATIONAL HOOK MODEL HA-500  national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن