مناقصه ارتقاء کیفیت امور خدمات شهری و اجرای دقیق مفاد شهرداری سنندج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری سنندج

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۵۶۷۷۰۰۰۰۰۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۲۱۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارتقاء کیفیت امور خدمات شهری و اجرای دقیق مفاد قانون مدیریت پسماند امورات خدمات شهری شامل رفت و روب و جمع آوری و انتقال کلیه پسماندهای تولیدی مشتمل بر تهیه و تامین ماشین آلات و پرسنل مورد نیاز در نواحی الجاقی ننله- نایسر- حسن آباد
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تا ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۷۳۳۱۷۶۶۰۴ تلفن ۰۸۷۳۳۱۷۶۶۰۵ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : اخبار صنعت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارتقاء کیفیت امور خدمات شهری و اجرای دقیق مفاد شهرداری سنندجمناقصه ارتقاء کیفیت امور خدمات شهری و اجرای دقیق مفاد شهرداری سنندج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن