استعلام خرید نرم افزار وسخت افزار شبکه به شرح لیست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام

شماره آگهی ۱۱۹۷۰۲۰۱۰۰۰۰۰۹
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۲۱۱۹۷۰۲۰۱۰۰۰۰۰۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : استعلام خرید نرم افزار وسخت افزار شبکه به شرح لیست پیوست
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : ایلام - بلوا شهید مدرس - سازمان صنعت ، معدن و تجارت
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴-۳۳۳۳۸۱۰۱ تلفن ۰۸۴-۳۳۳۳۳۳۰۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام خرید نرم افزار وسخت افزار شبکه به شرح لیست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلاماستعلام خرید نرم افزار وسخت افزار شبکه به شرح لیست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن