استعلام نرم افزار PSS-Ever34 همراه با یک دانکل - شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

شماره آگهی ۱۱۹۷۱۲۶۲۰۰۰۰۶۹
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۲۱۱۹۷۱۲۶۲۰۰۰۰۶۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : استعلام نرم افزار PSS-Ever۳۴ همراه با یک دانکل - تک کاربره نرم افزار PSS-Ever۳۴ همراه با یک دانکل - تحت شبکه
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : bargh-khouzestan@kzrec.co.ir
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱-۳۳۳۶۰۷۴۷ تلفن ۰۶۱-۳۳۳۶۹۰۰۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام نرم افزار PSS-Ever34  همراه با یک دانکل - شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستاناستعلام نرم افزار PSS-Ever34  همراه با یک دانکل - شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن