سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری آبادان

شماره آگهی ۱۴/۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۰۲۲۰۲۸۹
انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : اجرای عملیات پیاده رو سازی مناطق دوگانه با برآورد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای این شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.shahrdari-abadan.ir
توضیحات : تجدید نوبت دوم
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات پیاده رو سازی مناطق دوگانه  شهرداری آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )