استعلام 3349 تعمیرات اساسی مدارس بانیاران تیمور و سید حسن-امامت-بان تجهیز و نوسازی مدارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام تجهیز و نوسازی مدارس

شماره آگهی ۱۱۹۷۳۳۸۴۰۰۰۱۶۹
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۲۱۱۹۷۳۳۸۴۰۰۰۱۶۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : استعلام ۳۳۴۹ تعمیرات اساسی مدارس بانیاران تیمور و سید حسن-امامت-بان بید-حجاب دالاهو
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه-خیابان عشایر خیابان نهضت جنب هسته گزینش آموزش و پرورش
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳-۳۸۲۱۰۶۳۶ تلفن ۰۸۳-۳۸۲۴۳۵۳۷ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام 3349 تعمیرات اساسی مدارس بانیاران تیمور و سید حسن-امامت-بان تجهیز و نوسازی مدارساستعلام 3349 تعمیرات اساسی مدارس بانیاران تیمور و سید حسن-امامت-بان تجهیز و نوسازی مدارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن