سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمان

شماره آگهی ۲۰/۲-۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۰۲۲۰۲۸۲
انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نواحی a۴ و a۶ کرمان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۸۶۰۸۰۸۳/۵۳ به نام شرکت آب و فاضلاب استان کرمان نزد بانک ملت شعبه کرمان / سپرده شركت در مناقصه ۳۸۷۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۲۷/۰۲/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰/۰۳/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱/۰۳/۱۳۹۰ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : کرمان بلوار ۲۲ بهمن
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نواحی a4 و a6 آب و فاضلاب استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )