سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر ماهشهر

کد آریاتندر : ۹۰۰۲۲۰۳۹۶
انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : خریداری مصالح: ۱۴۰۰۰ تن شن ۳/۴ -۱۷۰۰۰ تن شن ۳/۸ - ۱۷۰۰۰ تن شن ۰۶ - ۳۰۰ تن ماسه ۰۴ - ۷۰۰ ت ماسه بادی - ۴۰۰ تن قلوه سنگ - ۱۸۰۰۰ تن بیس - ۱۸۰۰۰ تن مخلوط کوهی با برآورد ۵,۰۸۹,۹۶۳,۹۱۵
شرایط : کد اقتصادی ۱۲ رقمی TIN
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ريال به حاب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۴.۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ بانک ملی شعبه شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری بندر ماهشهر
آدرس ارسال مدارک :
۲۳۳۹۱۱۴-۰۶۵۲-۱۶ -
- http://
توضیحات : نوبت اول مرحله اول
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خریداری مصالح: 14000 تن شن 3/4 -17000 تن شن شهرداری بندر ماهشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )