سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

شماره آگهی ۱۳۹۷۳۱۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۴۵۶۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تعدادی از خانه های بهداشت استان به بخش خصوص
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به شماره حساب ۱۵۱۲۷۲۵۸/۶۸ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
آدرس خرید اسناد : سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس ارسال مدارک : شیراز، واقع در بلوار کریم خان زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه همکف، دفتر حفاظت فیزیکی مدیریت حراست
- تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تعدادی از خانه های بهداشت استان به بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارسمناقصه واگذاری تعدادی از خانه های بهداشت استان به بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن