سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری شوش

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۴۸۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری به بخش خصوصی به مدت یک سال با برآورد ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ظرف مدت ده روز از انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد امور قرارداهای شهرداری شوش
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - مرحله دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری به بخش خصوصی شهرداری شوشمناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری به بخش خصوصی شهرداری شوش
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن