سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره آگهی ۱۲۹۷۰۰۰۹۰۰۰۰۰۳
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۴۱۲۹۷۰۰۰۹۰۰۰۰۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام سرور
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : میدان امام خمینی -خ باب همایون -خ صوراسرافیل- وزارت اموراقتصادی و دارائی اداره کل
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۳۹۹۰۲۹۳۰ تلفن ۰۲۱-۳۳۹۶۷۷۰۹ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام سرور وزارت امور اقتصادی و داراییاستعلام سرور وزارت امور اقتصادی و دارایی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن