مناقصه نظافت اماکن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۶۵۱۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه نظافت اماکن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز در مجموعه های ورزشی شهید شیرودی و کبکانیان با برآورد ۵,۱۴۸,۴۲۸,۱۷۲
شرایط : دارا بودن گواهينامه تعيين صلاحيت اداره رفاه ، تعاون و كار و امور اجتماعی در رشته امور بهره برداری از تاسيسات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۴-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۴-۲۶
آدرس خرید اسناد : كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۸۲۶۹۴۳ تلفن ۰۲۱۸۸۳۱۱۳۴۳ فکس
- ایمیل www.tanavar.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۷-۲۴ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نظافت اماکن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشورمناقصه نظافت اماکن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن