مناقصه خدمات مشاوره ونظارت عالیه وکارگاهی بر بهره برداریوتعمیر ونگهداری بندر و دریانوردی خرمشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بندر و دریانوردی خرمشهر

کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۶۵۱۵۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مشاوره ونظارت عالیه وکارگاهی بر بهره برداریوتعمیر ونگهداری تجهیزات بندر خرمشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۴-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۴-۱۷
آدرس خرید اسناد : خرمشهر -اداره کل بندر ودريانوردی خرمشهر -ساختمان مرکزی -امور حقوقی وقراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۷-۱۶ ----  
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات مشاوره ونظارت عالیه وکارگاهی بر بهره برداریوتعمیر ونگهداری بندر و دریانوردی خرمشهرمناقصه خدمات مشاوره ونظارت عالیه وکارگاهی بر بهره برداریوتعمیر ونگهداری بندر و دریانوردی خرمشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن