مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه وکارگاهی بر ژرژه های تعمیرات اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۶۵۱۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه وکارگاهی بر ژرژه های تعمیرات اضطراری ونگهداری pm
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۴-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۴-۱۷
آدرس خرید اسناد : خرمشهر -اداره کل بندر ودريانوردی خرمشهر -ساختمان مرکزی -امور حقوقی وقراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۷-۱۶ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه وکارگاهی بر ژرژه های تعمیرات اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهرمناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه وکارگاهی بر ژرژه های تعمیرات اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن