مناقصه واگذاری عملیات احداث، توسعه، اصلاحات، روشنایی و نیرورسانی امورهای توزیع نیروی برق استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان قزوین

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۶۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات احداث، توسعه، اصلاحات، روشنایی و نیرورسانی امورهای اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به صورت دستمزدی به پیمانکار در ۴ردیف به شرح : ۱۰۳/۹۷ : امور برق قزوین جنوب با برآورد ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰۶/۹۷ : امور برق محمدیه با برآورد ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰۸/۹۷ : امور برق آبیک با برآورد ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۱۰/۹۷ : امور برق آوج با برآورد ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه و گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار تعاون رفاه اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۵۷۴۴۸۰۰۴۰۰ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب سیبا ۰۱۰۵۷۴۴۸۰۴۰۰۱ و یا ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز و یا ضمانتنامه های صادره توسط موسسات بیمه گر و یا گواهی خالص مطالبات قطعی و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴تا ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ساعت ۱۵/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.qazvin.ir وب سایت
توضیحات : تجدید- یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات احداث، توسعه، اصلاحات، روشنایی و نیرورسانی امورهای توزیع نیروی برق استان قزوینمناقصه واگذاری عملیات احداث، توسعه، اصلاحات، روشنایی و نیرورسانی امورهای توزیع نیروی برق استان قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن