استعلام آونگ هوایی با کنترلsimalinh/matlab دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

شماره آگهی ۱۲۹۷۳۹۰۹۰۰۰۰۶۲
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۵۱۲۹۷۳۹۰۹۰۰۰۰۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : استعلام آونگ هوایی با کنترلsimalinh/matlab
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : خیابان دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده فنی و مهندسی
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۵-۳۳۵۱۷۳۷۲ تلفن ۰۴۵-۳۳۵۱۷۳۷۹ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام آونگ هوایی با کنترلsimalinh/matlab دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلیاستعلام آونگ هوایی با کنترلsimalinh/matlab دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن