سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان البرز

شماره آگهی ۰۰۴/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۹۷۷۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات طراحی، خرید کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق و تاسیسات و احداث تسویه خانه فاضلاب روستایی با ظرفیت ۴۵ متر مکعب در شبانه روز به روش sbr پیشرفته شامل: کلیه عملیات نقشه برداری مطالعات مکانیک خاک خرید و تهیه و حمل کلیه تجهیزات الکترومانیکال و کلیه عملیات اجرایی شامل خاک برداری و گود برداری، حفاری، قالب بندی و کلیه عملیات ابنیه فرایندی و غیر فرایندی، محوطه سازی و عملیات راهبری تسویه خانه پس از تست و راه اندازی و عملیات طراحی، خرید کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق و تاسیسات و احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای خورتکلا با ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز به روش sbr پیشرفته شامل: کلیات عملیات نقشه برداری، مطالعات مکانیک خاک، خرید و تهیه و حمل کلیه تجهیزات الکترومکانیکال و کلیه عملیات اجرایی شامل خاک برداری و گود برداری، حفاری، قالب بندی و کلیه عملیات ابنیه فرایندی و غیر فرایندی، محوطه سازی و عملیات راهبری تصفیه خانه پس از تست و راه اندازی شهرستان کرج با تضمین ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات طراحی، خرید کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق و تاسیسات و احداث تسویه خانه فاضلاب روستای وینه با ظرفیت ۲۲۵ متر مکعب در شبانه روز به روش sbr پیشرفته شامل: کلیه عملیات نقشه برداری مطالعات مکانیک خاک خرید و تهیه و حمل کلیه تجهیزات الکترومانیکال و کلیه عملیات اجرایی شامل خاک برداری و گود برداری، حفاری، قالب بندی و کلیه عملیات ابنیه فرایندی و غیر فرایندی، محوطه سازی و عملیات راهبری تسویه خانه پس از تست و راه اندازی راهبری یک ساله تصفیه خانه پس از تحویل موقت روستای کندر شهرستان کرج با تضمین ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات طراحی، خرید کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق و تاسیسات و احداث تسویه خانه فاضلاب روستای وینه با ظرفیت ۲۵۰ متر مکعب در شبانه روز به روش sbr پیشرفته شامل: کلیه عملیات نقشه برداری مطالعات مکانیک خاک خرید و تهیه و حمل کلیه تجهیزات الکترومانیکال و کلیه عملیات اجرایی شامل خاک برداری و گود برداری، حفاری، قالب بندی و کلیه عملیات ابنیه فرایندی و غیر فرایندی، محوطه سازی و عملیات راهبری تسویه خانه پس از تست و راه اندازی و راهبری یکساله روستای زیدشت شهرستان طالقان با تضمین ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----- عملیات طراحی، خرید کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق و تاسیسات و احداث تسویه خانه فاضلاب روستای وینه با ظرفیت ۱۳۰ متر مکعب در شبانه روز به روش sbr پیشرفته شامل: کلیه عملیات نقشه برداری مطالعات مکانیک خاک خرید و تهیه و حمل کلیه تجهیزات الکترومانیکال و کلیه عملیات اجرایی شامل خاک برداری و گود برداری، حفاری، قالب بندی و کلیه عملیات ابنیه فرایندی و غیر فرایندی، محوطه سازی و عملیات راهبری تسویه خانه پس از تست و راه اندازی و راهبری یکساله روستای فشندک شهرستان طالقان با تضمین ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : حداقل رتبه ۵ آب یا تاسیسات پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی همراه با مشاور رتبه ۳ و گواهینامه hse از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی به حساب جاری سبا بانک ملی ۲۱۷۵۲۱۶۰۱۶۰۰۲
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : درگاه تدارکات الکترونیکی دولت ---- چهار راه هفت تیر، بلوار دانش آموز، ابتدای زیرگذر نرسیده به سازمان عمران و شهرداری کرج، نبش کوچه ستاره دو، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرز
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.abfar-alborz.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : ستاره صبح - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات طراحی، خرید کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی و آب و فاضلاب روستایی استان البرزمناقصه عملیات طراحی، خرید کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی و آب و فاضلاب روستایی استان البرز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن