سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه شهید چمران اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۹۷۶۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری، سرویس و تعمیر سیستم های الکتریکی و مکانیکی موتورخانه های دانشکده علوم و سلف سرویس مرکزی خود با برآورد ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : رتبه ۵ در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا گواهی صالحیت معتبر در موضوع تاسیسات از وزارت کار و امور اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۲۷۲۲۰۵۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهر دانشگاهی اهواز / سپرده شركت در مناقصه ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۰۱۰۵۳۴۹۷۲۹۰۰۷ به نام سپرده جاری یا ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : اهواز بلوار گلستان میدان دانشگاه شهید چمران اهواز ـ ساختمان مرکزی ط اول اداره امور قراردادها اتاق شماره ۵۱
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری، دانشگاه شهید چمران اهوازمناقصه ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری، دانشگاه شهید چمران اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن