سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای گیلان

شماره آگهی ۲۴۰-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۹۸۱۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - مجوز انجام امور حمل و نقل مربوط به سال ۹۷ از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۵۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۴۴۳۷۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲۴۱.۱۵۷.۵۵۷ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ راس ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در رشت، بلوار امام خمینی،
۰۱۳۳۳۶۶۹۰۲۱-۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.glrw.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان گیلان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت  آب منطقه ای گیلانمناقصه تامین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت  آب منطقه ای گیلان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن