مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۹۷۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی با تضمین ۷۲۵.۸۵۴.۸۰۰ ریال --- واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزشی درمانی گلستان ۶۴۶.۸۶۹.۹۱۳ ریال --- واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان طالقانی با تضمین ۲۸۱.۳۱۸.۴۰۰--- واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان شهید بقائی دو با تضمین ۴۰۶.۹۵۶.۰۰۰ ریال --- واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزشی درمانی رازی با تضمین ۴۳۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ---- ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان سینا با تضمین ۳۵۳.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان سلامت با تضمین ۱۴۸.۴۴۵.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا فیش بانکی واریز وجه نقد به شماره حساب ۱۳۳۵۴۰۸۹۷۴ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : اهواز، ساختمان مرکزی دانشگاه، طبقه سوم، مدیریت حراست دانشگاه
۰۶۱۳۳۳۶۷۵۵۹-۳۳۳۶۷۵۵۹ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.NT.AJUMS.AC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازمناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن