سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

شماره آگهی ۰۰۵۷/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۰۹۷۴۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام کلیه خدمات تنظیفات، تمیز نمودن کلیه دفاتر، کار، سالنهای جلسات راهروها، آسانسورها، سرویس های بهداشتی، لایی ها، جمع آوری زباله های درون اتاقها و راهروها با ۲۳ واحد کاری با برآورد ۱۵,۸۵۱,۵۲۳,۳۱۰
شرایط : ارائه اساسنامه شرکت آخرین تغییرات مربوطه و آگهی تاسیس شرکت - دارای رشته خدمات گرایش خدمات عمومی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی - گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۹۲.۵۷۶.۱۶۶ ریال
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز، باغ خرمکوشک، ساختمان شماره ۲۰، امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.NISOC.IR وب سایت
توضیحات : اعلام آمادگی ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم - نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام کلیه خدمات تنظیفات، تمیز نمودن کلیه دفاتر، کار، مناطق نفتخیز جنوبمناقصه انجام کلیه خدمات تنظیفات، تمیز نمودن کلیه دفاتر، کار، مناطق نفتخیز جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن