سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان گلستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۰۲۷۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید، حمل و راه اندازی تعداد ۸۱ فلومترهای الکترومغناطیس دیتالاگردار در اقطار مختلف و ۲۱ ترانسمیتر فشار سرچاهی به همراه سیستم ا نتقال و نمایش اطلاعات با برآورد ۱۰.۲۷۷.۹۵۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۱۳.۹۰۰.۰۰۰ ریال --- تامین متمرکز ۱۰۵۴۰ فقره کیت لوازم انشعاب با برآورد ۲۱.۳۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱.۰۶۹.۰۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال برای هر اسناد جداگانه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
آدرس خرید اسناد : اداره قراردادهای شرکت
آدرس ارسال مدارک : استان گلستان، گرگان، سایت اداری، شرکت آب و فاضلاب استان گلستان، اداره قراردادها
۰۱۷۳۲۴۲۶۳۰۶۳۲۴۸۰۳۳۱-۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید، حمل و راه  اندازی تعداد 81 فلومترهای آب و فاضلاب استان گلستانمناقصه خرید، حمل و راه  اندازی تعداد 81 فلومترهای آب و فاضلاب استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن