مناقصه احداث و تجهیز پارک های محله ای سطح منطقه شهرداری فردیس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری فردیس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۰۳۳۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه احداث و تجهیز پارک های محله ای سطح منطقه یک با اعتبار ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ ابنیه) --- احداث و تجهیز پارک های محله ای سطح منطقه دو با اعتبار ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ ابنیه) --- خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه معابر سطح شهر با اعتبار ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ راه و ترابری و یا ارائه پروانه بهره برداری تولید آسفالت) --- خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه معابر سطح منطقه یک با اعتبار ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ راه و ترابری و یا ارائه پروانه بهره برداری تولید آسفالت) --- خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه معابر سطح دو با اعتبار ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ راه و ترابری و یا ارائه پروانه بهره برداری تولید آسفالت) --- جدول گذاری و پیاده رو سازی معابر سطح منطقه یک با اعتبار ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ راه و ترابری) --- جدول گذاری و پیاده رو سازی معابر سطح منطقه دو با اعتبار ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ راه و ترابری) --- بازسازی و احیا و تجهیز پارک های فرسوده سطح منطقه یک با اعتبار ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ ابنیه) --- بازسازی و احیا و تجهیز پارک های فرسوده سطح منطقه دو با اعتبار ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ ابنیه) --- تکمیل سوله های مدیریت بحران با اعتبار ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۵ ابنیه و ۵ تاسیسات) --- احداث و بازسازی سرویس بهداشتی سطح منطقه یک با اعتبار ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۵ ابنیه) --- احداث و بازسازی سرویس بهداشتی سطح منطقه دو با اعتبار ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۵ ابنیه) --- بهسازی حاشیه ۴۴ متری بلوار امام خمینی (ره) منطقه یک با اعتبار ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۵ راه و ترابری) --- پوشش و ایمن سازی کانال ها با اعتبار ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۵ ابنیه) --- ساماندهی زیر پل شهید کلانتری با اعتبار ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۵ راه و ترابری)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۸۱۹۶۸۸۶۴۵ بانک شهر شعبه فردیس / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۱۰۰۸۲۳۰۰۴۱۳۹ بانک شهر شعبه فردیس و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری فردیس در جاده ملارد، روبروی پارک منظریه، شهرداری فردیس طبقه اول
آدرس ارسال مدارک : فردیس، جاده ملارد، روبروی پارک منظریه، شهرداری فردیس، طبقه همکف دبیرخانه شهرداری فردیس
۰۲۶۳۶۶۵۸۱۱۰ داخلی ۲۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://sajar.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث و تجهیز پارک های محله ای سطح منطقه شهرداری فردیسمناقصه احداث و تجهیز پارک های محله ای سطح منطقه شهرداری فردیس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن