مناقصه ارزیابی کیفی احداث قطعه دوم راه ساحلی بندر ریگ راه و شهرسازی استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان بوشهر

شماره آگهی ۰۸-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۱۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی احداث قطعه دوم راه ساحلی بندر ریگ - گناوه با برآورد ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : صلاحیت پیمانکاری رتبه ۴ ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱۲ ظهر
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- بوشهر ابتدای بلوار سپهبد قرنی اداره کل راه و شهرسازی استانب وشهر ساختمان شماره ۲
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی احداث قطعه دوم راه ساحلی بندر ریگ راه و شهرسازی استان بوشهرمناقصه ارزیابی کیفی احداث قطعه دوم راه ساحلی بندر ریگ راه و شهرسازی استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن