مناقصه انجام امورات حجمی (فنی و تاسیسات- امور فنی سیستم فرودگاه خرم آباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فرودگاه خرم آباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۱۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امورات حجمی (فنی و تاسیسات- امور فنی سیستم NDB- فضای سبز- تنظیفات- تلفنخانه) فرودگاه خرم آباد
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر اگهی تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه فرودگاه خرم آباد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امورات حجمی (فنی و تاسیسات- امور فنی سیستم فرودگاه خرم آبادمناقصه انجام امورات حجمی (فنی و تاسیسات- امور فنی سیستم فرودگاه خرم آباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن