مناقصه مدیریت انجام امور خدمات اداری و پشتیبانی مدیریت تولید برق یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق یزد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۱۱۸۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه مدیریت انجام امور خدمات اداری و پشتیبانی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.ypgmc.co.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مدیریت انجام امور خدمات اداری و پشتیبانی مدیریت تولید برق یزدمناقصه مدیریت انجام امور خدمات اداری و پشتیبانی مدیریت تولید برق یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن