مناقصه ارزیابی کیفی - 200971344000025: احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره آگهی ۱۵/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۱۳۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - ۲۰۰۹۷۱۳۴۴۰۰۰۰۲۵: احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بافت تاریخی شهر بوشهر قسمت اول - منطقه بهبهانی و قسمتی از محله کوتی - برآورد ۷۱.۷۱۶.۴۸۹.۵۱۲ ریال - ۱۸ ماه - تضمین ۲.۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۱۳۴۴۰۰۰۰۲۶: احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بافت تاریخی شهر بوشهر قسمت دوم - منطقه شنبدی و دهدشتی و قسمتی از محله کوتی - برآورد ۸۱.۱۸۹.۳۰۷.۴۷۰ ریال - ۲۲ ماه - تضمین ۳.۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : پیمانکارانی که دارای سابقه کاری مرتبط و گواهی احراز صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب و حداقل پایه ۵ هستند - فرم خود اظهاری - اساسنامه شرکت - آخرین اگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی - گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز - گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد جهت هر پروژه ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر (حساب شبا ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی به نفع این شرکت
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۹ صبح ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد --- دفتر حراست و امور محرمانه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - 200971344000025: احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان بوشهرمناقصه ارزیابی کیفی - 200971344000025: احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن