مناقصه حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۱۶۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری و روکش خیابانهای اصلی سایتها با اولویت دروازه سایت ۵ با برآورد ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : داشتن ماشین آلات و تجهیزات اسفالت- داشتن حداقل رتبه ۴ راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۹۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۴۶۶۲۲۱۳۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تضامین مورد قبول یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی مطنقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت یک، میدان آزادی، ساختمان نخل زرین دفاتر مدیریت مهندسی، امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک : بندر امام خمینی مطنقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت یک، میدان آزادی، ساختمان نخل زرین دفاتر مدیریت مهندسی، امور پیمانها
۰۶۱۵۲۱۱۰۱۸۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.petzone.ir وب سایت
توضیحات : تجدید- نوبت دوم
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه شرکت ملی صنایع پتروشیمیمناقصه حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن