مناقصه تامین 18.000.000 متر نوار تیپ آبیاری مورد نیاز موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۱۱۴۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ متر نوار تیپ آبیاری مورد نیاز
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.reorazavi.org/mai وب سایت
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین 18.000.000 متر نوار تیپ آبیاری مورد نیاز  موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضویمناقصه تامین 18.000.000 متر نوار تیپ آبیاری مورد نیاز  موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن