مناقصه 15-97/95 : تجدید خرید 3 دستگاه لودر - بوشهر راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۱۳۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۵-۹۷/۹۵ : تجدید خرید ۳ دستگاه لودر - بوشهر - ۲ ماه - برآورد ۱۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - دارای تاییدیه از سازمان صنعت معدن و تجارت --- ۱۶-۹۶/۹۵ : تجدید بهسازی مسیر کنار گذر پل ۲ نمازگاه شهرستان دشتستان با برآورد ۵.۹۰۶.۹۶۰.۲۶۳ ریال و تضمین ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال با رتبه ۵ رشته راه و ترابری --- ۱۸-۹۶/۹۵ : اجرای دوربرگردان سه راهی وحدتیه شهرستان دشتستان با برآورد ۹.۶۵۱.۶۱۹.۵۷۶ ریال و تضمین ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ رشته راه و ترابری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۹:۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد --- بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - چهارراه کشتیرانی - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر امور اداری
۰۷۷۳۳۳۳۱۲۸۱-۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 15-97/95 : تجدید خرید 3 دستگاه لودر - بوشهر راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهرمناقصه 15-97/95 : تجدید خرید 3 دستگاه لودر - بوشهر راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن